Wie zijn wij?

Vuurwerkveilig.com is een initiatief van het Nederlands Vuurwerkmuseum, in samenwerking met Vuurwerktraditie Nederland, bedoelt als centraal objectief referentiekader voor het veilig afsteken van Nederlands consumentenvuurwerk. Zena Vuurwerk ondersteund dit initiatief al vele jaren belangeloos en met goede intenties voor de gebruikers van consumentenvuurwerk. Wij hebben daarom gemeend Zena te bedanken middels een knipoog in ons nieuwe logo.

Het vuurwerk in Nederland is sterk veranderd sinds de initiële opmars van Chinees vuurwerk in de jaren 70. Van “tuinvuurwerk” is het aanbod geleidelijk aan verschoven naar een meer volwassen repertoire, met diverse soorten cakes (batterijen) in allerlei vormen (shapes) en effecten. Nederlands consumentenvuurwerk heeft verplicht een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Echter blijkt in de praktijk dat deze in de regel zelden wordt gelezen of begrepen. Soms worden termen gebruikt die wat meer uitleg behoeven dan op het artikel past. Daarnaast zijn er diverse algemene richtlijnen die een veilig gebruik van vuurwerk kunnen bevorderen. Al deze informatie proberen wij duidelijk en inzichtelijk via deze website aan te bieden.

Roel Wijngaarden en Nick van der Veen lanceerden de eerste versie van vuurwerkveilig.com in 2007. Halverwege het jaar 2017 ontstond de wens om de website een facelift te geven en tevens meer “toegankelijk” te maken.