Bijtjes en wespen

How Can We Help?

Bijtjes en wespen

Gebruik een vuurwerkbril

Draag altijd een vuurwerkbril, ook als je enkel toekijkt

Steek blindgangers geen tweede keer aan

Houdt rekening met mensen en dieren in je omgeving

Hou rekening met objecten in de omgeving

Hou rekening met objecten in de omgeving

De bijtjes/wespen hebben een onder en bovenzijde. Leg deze op de juiste manier op een vlakke bodem, zodat deze goed kan opstijgen. Hou ook rekening met nabijgelegen objecten. Bijtjes kunnen verstrikt raken in bomen en struiken waarna ze (nog) brandend op bezittingen van anderen terecht kunnen komen, steek deze dus af op een open plaats.

Deze items zijn erg windgevoelig en kunnen alle kanten op vliegen. Hou publiek daarom op voldoende afstand en vermijd het afsteken in de buurt van brandbare materialen.
Table of Contents