Gebruik een vuurwerkbril

Draag altijd een vuurwerkbril, ook als je enkel toekijkt

Steek met gestrekt arm en een lont het vuurwerk aan

Nooit met je lichaam boven het vuurwerk bewegen

Houdt voldoende afstand

Een serie aaneengesloten batterijen en/of fonteineffecten die onderling zijn doorgelont. Het combineren van items heeft onder meer de voordelen dat slechts 1 lont hoeft te worden aangestoken om de serie te starten en door gewicht van de gezamenlijke cakes/potten blijft een doos doorgaans steviger op de grond staan. Sommige compounds hebben een hoofdlont en een reservelont. Dit staat op de verpakking aangegeven.

Als de serie staakt of niet start, wacht dan geruime tijd, doch minimaal 10 minuten, alvorens je een eventuele reservelont aansteekt. Altijd met gestrekte arm en afgewend hoofd. Dozen die daarna opnieuw falen, laat je minimaal een uur staan en voer je af met de rest van het vuurwerkafval.

Gebruik een vuurwerkbril

Draag altijd een vuurwerkbril, ook als je enkel toekijkt

Steek met gestrekt arm en een lont het vuurwerk aan

Nooit met je lichaam boven het vuurwerk bewegen

Houdt voldoende afstand

Plaats de cake (batterij) rechtop op een vlakke bodem, zoals asfalt of klinkers. Daarnaast kun je de cake vast zetten met behulp van een paar zware stenen; plaats deze tegen de zijkant van de cake. Uiteraard is het vuurwerk in Nederland veilig maar voorbeelden van cakes die zichzelf omver vuren kennen we allemaal wel. Zorg er dus voor dat de cake gefixeerd staat met stenen, zandzakjes of een speciale ‘cake-klem’ die bij diverse vuurwerkwinkels te koop is.

Tijdens en na het aansteken mag er nóóit een lichaams deel zich boven de cake bevinden. Neem direct voldoende afstand.

Gebruik een vuurwerkbril

Draag altijd een vuurwerkbril, ook als je enkel toekijkt

Steek met gestrekt arm en een lont het vuurwerk aan

Nooit met je lichaam boven het vuurwerk bewegen

Hou rekening met objecten in de omgeving

Hou rekening met objecten in de omgeving

Houdt voldoende afstand

Plaats de waaier (batterij) rechtop op een vlakke bodem, zoals asfalt of klinkers. Daarnaast kan je de waaier vast zetten met behulp van een paar zware stenen; plaats deze tegen de zijkant van de waaier. Vaak heeft de waaier batterij een voor en achterkant; de voorkant moet naar het publiek gericht zijn. Dit type batterijen vuren niet alleen opwaarts maar ook naar links en rechts met een bepaalde hoek, let dus op bomen, huizen en auto’s die in de ‘vuur linie’ kunnen staan. Een open veld of kruispunt is een goede plaats om deze ‘shape’ af te steken, een smal straatje wat minder. Tijdens en na het aansteken mag er zich nóóit een lichaams deel boven de waaier/batterij bevinden. Neem direct voldoende afstand.

Laat de afgeschoten waaier staan; er kunnen één of meerdere tubes niet afgegaan zijn. Door smeulend vuur in de cake kan deze alsnog gaan vuren. In de praktijk wil je misschien de stenen gebruiken voor de volgende batterij. Pak dan de cake zo op dat je handen, maar vooral je gezicht, zich niet boven de tubes bevinden. Ga er dus vanuit dat een ‘uitgewerkte’ waaier/batterij altijd nog één of meerdere ‘live’ schoten kan bevatten.