Waaiers

How Can We Help?

Waaiers

Gebruik een vuurwerkbril

Draag altijd een vuurwerkbril, ook als je enkel toekijkt

Steek met gestrekt arm en een lont het vuurwerk aan

Nooit met je lichaam boven het vuurwerk bewegen

Hou rekening met objecten in de omgeving

Hou rekening met objecten in de omgeving

Houdt voldoende afstand

Plaats de waaier (batterij) rechtop op een vlakke bodem, zoals asfalt of klinkers. Daarnaast kan je de waaier vast zetten met behulp van een paar zware stenen; plaats deze tegen de zijkant van de waaier. Vaak heeft de waaier batterij een voor en achterkant; de voorkant moet naar het publiek gericht zijn. Dit type batterijen vuren niet alleen opwaarts maar ook naar links en rechts met een bepaalde hoek, let dus op bomen, huizen en auto’s die in de ‘vuur linie’ kunnen staan. Een open veld of kruispunt is een goede plaats om deze ‘shape’ af te steken, een smal straatje wat minder. Tijdens en na het aansteken mag er zich nóóit een lichaams deel boven de waaier/batterij bevinden. Neem direct voldoende afstand.

Laat de afgeschoten waaier staan; er kunnen één of meerdere tubes niet afgegaan zijn. Door smeulend vuur in de cake kan deze alsnog gaan vuren. In de praktijk wil je misschien de stenen gebruiken voor de volgende batterij. Pak dan de cake zo op dat je handen, maar vooral je gezicht, zich niet boven de tubes bevinden. Ga er dus vanuit dat een ‘uitgewerkte’ waaier/batterij altijd nog één of meerdere ‘live’ schoten kan bevatten.
Previous Compound
Table of Contents