Draaizonnen

How Can We Help?

Draaizonnen

Gebruik een vuurwerkbril

Draag altijd een vuurwerkbril, ook als je enkel toekijkt

Hou rekening met objecten in de omgeving

Hou rekening met objecten in de omgeving

De draaizonnen vergen wat voorbereidend werk. Monteer de zon (met de soms meegeleverde spijker) zodanig dat deze vrij kan ronddraaien. Soms kan een afstandsbusje of een aantal sluitringen nodig zijn. Neem hiervoor liever geen ‘levende’ boom. Een aparte lat waarop je de zon monteerd is het handigst; het monteren kan in alle rust plaats vinden (ook niet in het donker) Op het moment van afvuren steek je de lat met zon in de grond (of een emmer zand). Uiteraard kan je de zon ook op ‘dood’ hout monteren zoals een hek of paal.

Als de zon los komt van z’n bevestiging kan deze als een ‘voetzoeker’ in onvoorspelbare richting z’n weg zoeken. Neem dus voldoende afstand.
Next Fakkels, sterretjes, Morning Glories
Table of Contents