Grondbloem matjes

How Can We Help?

Grondbloem matjes

Gebruik een vuurwerkbril

Draag altijd een vuurwerkbril, ook als je enkel toekijkt

Steek blindgangers geen tweede keer aan

Houdt rekening met mensen en dieren in je omgeving

Plaats deze items op een vlakke bodem. Op gras of in tuinaarde kan wel, maar dan komt het effect niet goed uit de verf. Na het aansteken afstand nemen, vaak is de richting waarin de objecten zich bewegen onvoorspelbaar. Deze kleine, lichte grondbloemetjes kiezen zo af en toe het luchtruim. Het is vooraf vrijwel niet in te schatten in welke richting.

De grondbloemen kunnen in een enkel geval ontploffen, door een verstopt spuitmondje bijvoorbeeld. Ook kunnen enkele onderdelen uit het matje de lucht in geslingerd worden. Bewaar dus voldoende afstand.
Previous Fonteinen
Next Tollen, grondbloemen
Table of Contents